Temamøte - Vold og overgrep mot eldre

(Illustrasjonsfoto: iStock)

På den internasjonale eldredagen fredag 01. oktober kl. 18-20 arrangerer Pensjonistforbundet Rogaland åpent møte med tema "vold og overgrep mot eldre".

Møtet finner sted på Sølvberget kulturhus, Stavanger (sal «Møteplassen»).

Møtet er GRATIS og åpent for alle - ingen påmelding nødvendig.

Innledere:

Susan Saga - førsteamanuensis og forsker ved NTNU ISM. Hun deltar blant mye annet, i flere prosjekt som omhandler tema vold og overgrep blant eldre både i institusjoner og private hjem. Hun vil snakke om ulike typer overgrep, hvem er utsatt, hvem er overgriper og hvor ofte det skjer.

Norunn Byrknes - politioverbetjent og familievoldskoordinator ved Fellesenhet for Kriminalitetsforebygging, Sør-Vest politidistrikt. Familievoldskoordinator koordinerer politidistriktets samlede innsats for å redusere vold i nære relasjoner. Hun deler av sine erfaringer innen feltet og forteller om hvilken vei utviklingen går.

Sissel Meling - politioverbetjent og SARA-koordinator ved Fellesenhet for Kriminalitetsforebygging, Sør-Vest politidistrikt. SARA- koordinator risiko vurderer alle partnervoldssaker og jobber videre med forebygging der det er risiko for ny alvorlig vold. Hun deler av sine erfaringer innen dette arbeidet.

Monica Velde Viste - leder for krisesenteret i Stavanger kommune. Hun har gjennom sin mangeårige erfaring opparbeidet et spesielt kjennskap til partnervold. Hun vil blant annet snakke om hvordan Stavanger kommune bidrar til å forebygge vold mot eldre og hvordan de ivaretar de som utsettes for vold og overgrep.

Jan Erik Fossmark - spesialsykepleier ved Blidensol sykehjem i Stavanger, og har også erfaring som leder for en avdeling for yngre personer med demens. Han vil snakke om personsentrert omsorg og bruk av VIPS praksismodell i demensomsorgen, og hvordan dette kan bidra til å forebygge vold og overgrep.

Det blir anledning til å stille spørsmål fra salen.