Sykkelturen 2022 i Elverum torsdag 14.juli kl.15.00

Elverum Frivilligsentral Sykkelturen 2022 i Elverum torsdag 14.juli kl.15.00 ved Frivilligsentralen på Kommunehuset Folkvang

2022 er frivillighetens år.( les mer på nettet» Sykkelturen 2022»)

Året skal være med på å synliggjøre frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge.

Målet er å bidra til økt deltagelse, mangfold og synliggjøring av verdien av alt frivillig arbeid som utføres.

Sykkelturen er forankret i prosjektet « Leve hele Livet», den skal bidra til å vise at alle skal mestre livene sine på best mulig måte

Sykkelturen er et signalarrangement og har et nasjonalt omfang. Starter 21.mai på Nordkapp og ender 15.august under Arendalsuka.

Sykler hele Norge på langs og alle skal kunne være med.

Elverum Frivilligsentral

Sykkelturen 2022 i Elverum torsdag 14.juli kl.15.00 ved Frivilligsentralen på Kommunehuset Folkvang

2022 er frivillighetens år.( les mer på nettet» Sykkelturen 2022»)

Året skal være med på å synliggjøre frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge.

Målet er å bidra til økt deltagelse, mangfold og synliggjøring av verdien av alt frivillig arbeid som utføres.

Sykkelturen er forankret i prosjektet « Leve hele Livet», den skal bidra til å vise at alle skal mestre livene sine på best mulig måte

Sykkelturen er et signalarrangement og har et nasjonalt omfang. Starter 21.mai på Nordkapp og ender 15.august under Arendalsuka.

Sykler hele Norge på langs og alle skal kunne være med.

Hit til Elverum kommer de 14.juli kl.15.00. Da er det avslutning for Innlandet.

Håper at så mange som mulig kan møte opp for å ta imot syklistene det er seks El-sykler med vogn som kommer fra Løten. Alle kan være med

å sykle , hele ruta eller deler av den. Starter i Løten kl.10.00 og sykler gamleveien– over Gamlebrua ( der vi ikke kan kjøre bil) gjennom Leiret og til Kommunehuset Folkvang

Det blir gratis underholdning - Andreas Holø kommer, og Veteranklubben stiller med sine biler.

Lions Club Elverum serverer forfriskninger ved bautaen på Midtskogen og de vil arrangere leker for barn/voksne på Frivilligsentralen ved mål.

Gratis kaffe og noe attåt. VELKOMMEN