Det nye styret.

Styremøte på Frivilligsentralen

  1. Frivillighetens år: sykkelturen
  2. Verket skole, status
  3. TV abonnementsaken FBSS, status
  4. Orienteringer.

Protokoll fra styremøte i Pensjonistforbundet Folldal 09.03.2022 på Folldal Frivilligsentral

Til stede: John O. Bakken, Rolf Alander, Kjellaug Eiklid, Liv Nymoen

Forfall: Svein L. Bakken. Ingen vara kunne møte.

1.    Oppdatering i Brønnøysundregisteret etter valget. Rolf undersøker om alle nye styremedlemmer må legges inn.

2.    Frivillighetens år. Hva kan vi bidra med? Leder orienterte om opplegget, både fra Pensjonistforbundet og fra Frivilligsentralen, som er ansvarlig for det som skal skje her i Folldal. Ønskelig at vi bidrar i forbindelse med den landsomfattende sykkelturen, det skal sykles med el-sykler gjennom Atndalen til Folldal. Styret tilbyr seg å være «piloter» på Pensjonistfobundets sykkel, med forhåpentligvis 2 passasjerer. Annet som er aktuelt for oss er å ta ansvar for gamle uteleker, som f.eks. hesteskokasting, ved FBSS. Frivilligsentralen ønsker tilbakemelding senest 15.03.

3.    Verket skole, status. Saken om restaurering er behandlet i Formannskapet, vedtak der ble at kommunen ikke har mulighet til å stå for utgifter til opprusting og drift. Prosjektet «Trygghetsleiligheter» blir ikke noe av fordi det ikke lenger ligger inne i statsbudsjettet, dvs. det er fjernet av nåværende regjering. Fram Folldal som jobber med saken prøver å få utsatt den endelige behandlingen i kommunestyret, slik at de kanskje kan få kommunen til å bidra noe til oppussing av lokaler for bl.a. Frivilligsentralen.

4.    TV-abonnementer ved FBSS. Dette ble tatt opp på siste medlemsmøte. Leder har jobbet med saken, konklusjonen er at dette må bli en sak for kommunen. Det er nå bragt videre til Eldrerådet, og sekretær der, dvs. enhetsleder for service og kultur, lovet å ta saken videre.

5.    Orienteringer/diskusjoner:

·      Medlemsmøte 16.03.: Ordfører kommer og orienterer om aktuelle saker.

Hallvard Voll er bedt om å ta ansvar for kulturelt innslag.

·      Aktive Pensjonistdager på Savalen  20.-23.06. Rolf kopierer opp info som legges ut på medlemsmøte den 16. Det er åpent for påmelding fra den 15. Individuell påmelding direkte til hotellet.

·      Busstur i sommer. Turkomiteen er satt på saken, og jobber sammen med turkomiteen i LHL.

Liv Nymoen, referent