Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 23.01.24

.

Referat fra styremøte 23.01.24 hos Unni

Tilstede: Unni, Birgit, Rolf, Kjellaug, Liv

Sak 1: Årsmøtet den 21.02.

 • Innkalling 2 uker i forvegen. Frasigelser av verv snarest.
 • Årsmelding. Sekretær skriver.
 • Regnskap. Rolf legger fram. Årets regnskap har et overskudd på i overkant av 18.000kr. og en egenkapital på 121.755kr.
 • Valg. Liste over hvem som er/ikke er på valg sendes valgkomiteen. Vi må også velge utsendinger til fylkesårsmøtet, det bør i tillegg til leder bli ny nestleder (nåværende nestleder vil si fra seg).
 • Budsjett. Rolf legger fram i årsmøtet.
 • Aktivitetsplan for 2024. Vi planlegger møter for vårsesongen, samt busstur i samarbeid med LHL.
 • Årsmøterapport sendes inn til fylket av sekretær.
 • Det bestilles rundstykker og kake. Jon Olav Ryen spiller til allsang.

Sak 2: Vårens møter

 • Ble planlagt noe på forrige styremøte, Sverre Morken kommer 20. mars, som underholdningsinnslag bruker vi trimvideoen vår.
 • På aprilmøtet (den 17.) kommer en person fra TOS og snakker om svindelforsøk som især eldre personer kan være utsatt for. Prøver å få Nini til å kommer og vise oss noen enkle yoga-øvelser.
 • Siste møte for våren blir 15. mai. Da kommer Arne Mørch, han spiller trekkspill og synger kjente sanger. Sakal trolig også ha konsert på dagtid på FBSS, håper å få tilskudd fra "Den kulturelle spaserstokken" til dette. Unni har lovet å lage en quiz.

Sak 3. Blomsterbutikken legges ned, hva gjør vi med "runde" dager? De har tidligere fått liste av oss og sendt til medlemmene våre ut fra denne. Vi ser an inntil videre, er aktuelt for 2 medlemmer i vårsesongen.

Liv Nymoen, referent