Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 23. august 2022

Styremøte på Teams, 23.8.22 kl. 10:00

Sakliste

36/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

37/22 Oppfølging protokoll fra styremøte 14.06.22

38/22 Sigrid Wågans Minnefond. Forslag på kandidat.

39/22 Halvårs regnskap 2022

40/22 Kurs for valgkomite- og styre

41/22 Ekstra bevilling til fylkessekretærordning.

42/22 Boligpolitikk – innspill og fokus på boligpolitikk for eldre

43/22 Helseutvalg – leder ønsker å fratre.

44/22 Saker fra Helseutvalg - orienteringer

45/22 Pasientreiser i Finnmark

46/22 SV Finnmark – innspillsmøte før valg

47/22 Årsmøtehotell – tilbakemelding til styret

48/22 Tilbakemelding telefonrunde lokalforeninger eldreråd

49/22 Verving av medlemmer

50/22 Nytt fra landsstyret – landsplan i Pensjonistforbundet

51/22 Referatsaker                                      

52/22 Eventuelt