Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 21.04.21

Styremøte på NAV Innlandet i Hamar

  1. Godkjennelse av referat fra 11.02.21
  2. Hva har skjedd siden sist
  3. Økonomi: Det er søkt om midler fra Innlandet fylkeskommune, NAV Innlandet og MOMS-kompensasjon
  4. Medlemmer pr. 31.03.21
  5. Arrangementer 2021
  6. Årsmøte 09.06.2021