Styremøte på Folldal Frivilligsentral

Referat:

Styremøte 09.05.2022 på Folldal Frivilligsentral

Tilstede: John Oddleif, Kjellaug, Rolf, Svein Lorents, Liv

1.    Sykkelturen, «Frivillighetens dag» 09.07.                                                                            Det blir totalt 7 sykler, fra Atnasjø Kafe til Folldal sentrum, vi har ansvar for en av dem. Vi håper å få starte kl 10. Plass til 2 pass. på hver sykkel. Svein L og Henry organiserer hesteskokasting. Kan være aktuelt med Folldalsmesterskap. Det må skaffes gevinster, og vester til de av oss som skal være med på de forskjellige aktivitetene. Det er muligheter for å øvelseskjøre på forhånd på sykler tilhørende FBSS.

2.    Søknad om støtte til Eldredagen lørdag 01.10.

Det er mulig å søke forbundet om inntil 25.000 til arrangement. Arrangementet må inkludere både eldre og barn/ungdom- Det kan passe med vårt tradisjonelle arrangement, der 10. klasse pleier å bidra. Med ekstra midler kan det bli mulig å servere middag slik som det ble gjort for noen år tilbake.

3.    Søknad om å delta i trekning av «Pensjonistsykkelen» etter turen. Vi kan komme med begrunnet forslag på hvem som skal vinne den, det kan være sykehjem, dagsenter e.l. Vi vil foreslå Frivilligsentralen vår.

Orienteringer:

Leve hele livet – kommunal handlingsplan. Leder har snakket med enhetsleder HRO om å komme og orientere, det blir trolig ikke noe av på medlemsmøtet i mai.

Bussturen – endagstur. Menighetsrådet arrangerer samme turen som vi planlegger, til Orkelbogen. Våre medlemmer kan trolig melde seg på der, dumt å arrangere to like turer.

Regnskapstall. Rolf la frem regnskapstall pr. 30.04. Inntekter så langt kr 13.719, utgifter kr 7507, som gir et overskudd på kr 6212. Bankinnskudd pr. samme dato er kr 109.878. Vi mangler fortsatt innbetaling av kontingent fra 12 medlemmer.

Vi har fått 1 nytt medlem, Solveig Blæsterdalen.

Liv Nymoen

Referent