Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 12.09.2023

.

Referat fra styremøte 12.09.2023, hos Unni i Skolevegen 7

Tilstede: Unni, Birgit, Rolf, Kjellaug og Liv

Sak 1. Program på medlemsmøte 20.09. Leder foreslo å starte møtet kl. 17.00, slik at beboere og personale får bedre tid til å gjøre seg ferdig med middagen. Harald O. Normann kommer og holder inspirasjonsforedrag: Hvorfor engasjere seg? Vi eldre er ingen utgiftspost, vi er ressurser i lokalsamfunnet. Unni ordner oppslag på butikkene i sentrum. Hun har kjøpt et krus, dekorert av kunstneren Mali A. Hoel som har galleri på Oppdal, som gave. Liv leser fra «Viljen» det hun har skrevet fra bussturen vår i sommer. Vi dropper annen underholdning for at ikke møtet skal bli så sent ferdig. Kaker bestilles og henter på kjøkkenet til FBSS i Dalholen, Liv ordner.

Sak 2. Medlemsmøte 18.10. Brannforebyggende avdeling fra Midt-Hedmark brann og redningsvesen kommer og snakker til og med oss. Unni er lovet en DVD med musikk og trimøvelser av Ingrid Sløgedal, det blir kveldens underholdning.

Sak 3. Medlemsmøte 15.11. Her skal medlemmene få komme med ønsker, tas opp på fk møte. Vi hører med kulturskolen om noen elever kan underholde med litt sang og/eller musikk.

Sak 4. Julebord. Unni kontakter Bjørg i komiteen om saken.

Sak 5. Datakurs. Vi lodder interessen hos medlemmene. Må påregne noe ventetid hvis vi skal bruke forbundets instruktør.

Sak 6. Eldredagen. Kan vi ha en liten stand i foajeen på flerbrukshuset? Prøver å få tak i noe enkelt brosjyremateriell og annet fra forbundet. Unni bestiller, Birgit henter og ordner det praktiske, leder og kasserer blir bortreist på denne dagen (7.10.)

Sak 7. Rolf refererte regnskapet pr. 31.08. Så langt viser det et driftsresultat/overskudd på kr. 8981,12 og en beholdning på kr. 109931,87.

Eventuelt:

Nytt eldreråd. Her må vel vi foreslå kandidater fra oss. Pr. nå er 3 medlemmer med vara rekruttert fra vår forening.

Teamsmøte. Unni har deltatt, Jan Davidsen og Arne Halaas snakket og orienterte om diverse aktuelle saker. Unni og Liv deltar på ledersamling på Elverum 25.09.

Møte slutt 13.30

Liv Nymoen, ref.