Styremøte 11.01.23

Sammen med komiteen for 40-årsjubileet vårt.

Referat:

Styremøte i Pensjonistforbundet Folldal 11.01.23 på Frivilligsentralen.

Første del av møtet var sammen med komiteen for feiring av vårt 40-årsjubileum.

Til stede: John Oddleif, Kjellaug, Rolf, Svein Lorents, Liv. I tillegg møtte Hallvard og Aud Ingrid fra jubileumskomiteen.

·      Økonomisk ramme for jubileumsfeiring: denne må inn i budsjettforslaget til årsmøtet 15.02.

·      Vårt forslag: kr. 40.000.

·      Den valgte jubileumskomiteen bestemmer innhold innenfor den økonomiske rammen som vedtas. En del forslag kom fram, både om sted og servering, slik at komiteen har litt å jobbe med.

Styresaker for øvrig: (jubileumskomtiteen deltok på hele møtet, men uten stemmerett i styresaker)

·      Tilbud fra Nordøsterdalsmuseet. Del 1: Besøk her, med trekkspillkonsert av Håvard Svendsrud og foredrag om Ottar E. Akre. Maren K. Hallberg forteller om Rendalstunet og Bullmuseet. Dette må ev. skje nå på vinteren, helst i februar. Trolig vanskelig å få det til, vi har både årsmøte og jubileumsfeiring, og mener vi har nok med det nå.

·      Del 2: Tur til Rendalstunet, med omvisning, servering, kåseri om Jacob B. Bull mm. Tidsrom: august 23. Det kan søkes om midler via "Den kulturelle spaserstokken".

·      Fag/kulturinnslag på medlemsmøte 18.01: Kulturkonsulent Engh kommer og orienterer.

·      Kasserer Rolf gikk gjennom noen av tallene i regnskapet. Ligger an til et lite underskudd i drifta for 2022, ca 7.000kr. Vår egenkapital blir dermed ca 100.000kr ved årsskiftet, dette må vi forholde oss til når jubileumsfeiringa planlegges.

Liv Nymoen

referent