Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Verktøy for leder

Styremøte i Leksvik Pensjonistforening

Sakliste blir sendt på E-mail til alle i styret pluss vara. Det forutsettes at styremedlemmene skriver ut saksdokumenter selv og tar med til møte.