Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte i Leksvik Pensjonistforening

Sakliste blir sendt på E-mail til alle i styret pluss vara. Det forutsettes at styremedlemmene skriver ut saksdokumenter selv og tar med til møte.