Sterk og Stødig

Indre Østfold kommune i samarbeid med Eidsberg Pensjonistforening ønsker å starte opp med gruppetrening for deg som er senior (65+).

Sterk og Stødig er et gruppetreningstilbud for seniorer. Treningen inneholder øvelser for å bedre muskelstyrken og balansen, samtidig som man får muligheten til å trene og være sammen med andre treningsglade seniorer. Deltagere i Sterk og Stødig er hjemmeboende seniorer (65+) med en begynnende ustøhet eller følelsen av å være svakere in beina enn tidligere. Du bør kunne gå uten hjelpemidler innendørs og fortsatt klare deg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen.

Kursets instruktører har et spesialkurs for å dyktiggjøre seg i dette opplegget. Kurset vil finne sted på en sal på biblioteket på Mysen. Det vil gjennomføres en gang per uke og følger skoleåret. Første kursdag blir 2. september, start kl 11.00

Påmelding: Send SMS til Dagmar Moseby, tlf: 90124061