Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommeravsluttning 30.juni 2022

Sommermøte

Sommermøte torsdag 30.juni 2022

Holdes i Statråds Ihlensvei 113 A, 1466 Strømmen fra kl 14:00 til kl 17:00.

Nytt fra Pensjonistforbundet og fylket.

Servering rømmegrøt, inngang kr 75,-.

"BRAKARA" under holdning med sang og musikk.

Åresalg. Ta gjerne med en gevinst.

Velkommen gamle og nye medlemmer. Ta gjerne med en nabo eller venn.

Styret.