Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommeravslutning for medlemmene i Ski Pensjonistforening

Sommeravslutning tirsdag 7. juni kl 1200 Pris kr 100,-. Påmelding må være foretatt.

Åsmund Reistad underholder oss.

Det blir allsang.