Sommeravslutning for medlemmene i Ski Pensjonistforening

Sommeravslutning tirsdag 7. juni kl 1200 Pris kr 100,-. Påmelding må være foretatt.

Åsmund Reistad underholder oss.

Det blir allsang.