Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommartreffet 2022

Victor Norman

Høyr børdrene Victor og Harald Norman snakke om pensjonistar og samfunnet under sommartreffet på Eid. Victor er tidlegare statsråd og professor i økonomi, Harald nyleg slutta som generalsekretær i Pensjonistforbundet. Det blir song og musikk med operasongar Eivind Kandal og Eline Lillestøl. Sjåast på Eid!

Program:

11.00: Oppmøte og registrering

Kl. 11.30-12.30

  • Opning ved Nils Gjerland
  • Allsong
  • Song og musikk med Eline Lillestøl frå Eid

Kl. 12.30-14.30: Pause. Servering av kjøttkaker og eplekake med is.

Kl. 14.30- 16.00

  • Bødrene Victor og Harald Normann snakkar om pensjonistar og samfunnet.
  • Operasongar Eivind Kandal 
  • Avsluttning ved Nils Gjerland
  • Nordfjordsangen ved Eivind Kandal

Påmelding til: sognogfjordane@pensjonistforbundet.no innan 5.juli.Oppgi: Namn, lag, eventuelle matallergiar, behov for teleslynge eller rullestolplass. 

Eigenandel: 450