Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommartreff Øvre Årdal 20.juni

Kulturarrangement med middag kr 450.

Guida turar 19. juni for dei som er interessert i det. I så fall må ein sørge for overnatting sjølv.

Påmelding innan 25. mai til mob 41 53 07 20 eller

97 19 62 46.