Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommaravslutning på hotellet

Ny leiar i Lindås pensjonistlag, Helge Fjellanger, ønskjer vel møtt til Westland Hotel, torsdag den 24. juni 2021, kl. 16;00.

Invitasjon til medlemsmøte og rømmegraut

Lindås pensjonistlag inviterer til sommaravslutning med rømmegraut og tilbehør på Westland Hotel, torsdag 24. juni 2021, kl. 16;00. Kurt Hatten underheld med musikk og song, opplesing, sosialt samvær og turinformasjon. Leiar i Pensjonistforbundet Hordaland Vigdis Ravnøy blir med. Av smittevernomsyn (maks. 60 deltakarar) treng vi påmelding til Arne Aven, tlf. 918 52 483 el. e-mail aaven@online.no innan 21. juni. Betaling av kr. 100,- til kto. 3640 07 21844. Vel møtt!

Mvh. Styret