Siste medlemsmøte før ferien

Sosialt samvær

Siste møte før ferien