Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sentralstyremøte

Sentralstyret møtes regelmessig.

Møtende til sentralstyret er:

Jan Davidsen

Nils Edvard Olsen

Helga Hjetland

Inger Marie Stokker

Bjørn Egeli

Mellvin Steinsvoll

Else Ormaasen

Ragnhild M. Hagen

Tørres Sande

Gerd Eva Volden