Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seminar om samordningsfellen

SEMINAR OM SAMORDNINGSFELLEN I KINOSALEN PÅ STORTINGET 20. MAI 2022 Kl. 11.00 - 14.00

Formålet med seminaret er å belyse fakta knyttet til at offentlig ansatte i aldersgruppene fra 1944 til 1963 får lavere og lavere pensjon dess lenger de arbeider etter 67 år pluss levealdersjustering.

Per Olaf Lundteigen, leder av storfraksjonen arbeid og sosial til Sp og Ap, inviterer til arrangementet.

Møteleder: Per Olaf Lundteigen

11.00 – 11.10

Åpning ved Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet

11.10 -11.40

Samordningsfellens virkninger belyst ved eksempler på personer som har arbeidet lenger enn 67 år + levealdersjustering.

  1. Svein Grindahl (tidligere ligningssjef i Halden kommune og ansatt på ligningskontoret i Sarpsborg) presenterer sitt eget tilfelle og tilfellet til sekretær ved tinglysingskontoret på Hønefoss, Lillian Lorentzen.
  2. To sykepleiere presentert ved en av dem - Carin Hedstrøm Bratuz, Hammerfest og Marie Roen Harstad, Ørskog på Møre.
  3. Steinar Evensen, gravemaskinfører fra Drammen.
  4. Jose Julio Cabeza Gonzalez presenterer sitt tilfelle og Paul Knutsens.

11.40-11-50

Bente Lund Jacobsen, eldreombud

11.50 -12.05

Bjarne Jensen. Sammenligning av systemet før 2011, etter 2011 for aldersgruppene 1944-62, 1963-, og ordningene for statsråder og stortingsmedlemmer.

12.05 -12.20

Kaffe og rundstykker

12.20 – 12.40

Hva var konklusjonene i forhandlingene mellom organisasjonene og staten fra 2009 og det partssammensatte utvalget som leverte sin rapport i mars 2009.

Representant fra UNIO og LO

12.40 – 13.00

Arbeidstagerorganisasjonenes syn: LO, UNIO, Akademikerne og YS

13.00 - 13.10

Vurdering fra uavhengig ekspert: Alexandra Plathe, leder i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning.

13.10 -13.20

Victor Norman presenterer sitt tilfelle og drøfter problematikken i samfunnsmessig sammenheng.

13.20 -13.40

Synspunkter fra de politiske partiene i Stortingets arbeids- og sosialkomité og partier som ikke er representert der.

13.40-13-55

Spørsmål.

13.55-14.00

Avslutning og oppsummering

Påmelding til oyvind.lunde.christiansen@stortinget.no innen onsdag 18. mai kl. 16.

Oppmøte fredag 20. mai senest kl. 10.45 ved inngangen i Prinsens gate 26.