Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seminar om fripoliser

Lukket seminar om fripoliser.

Fripoliser (ytelsesbasert tjenestepensjon) får redusert kjøpekraft med 2-3 prosent årlig for 500.000 mennesker. Hva gjør vi med det?

Program:

Velkommen, ved Jan Davidsen, Pensjonistforbundet.

Orientering om fripoliseproblemet, ved Thorstein Øverland, Pensjonistforbundet.

Kommentarer fra Steinar Fuglevaag og/eller Ragnar Bøe Elgsaas, Fagforbundet/LO.

Fripoliser inn i egen pensjonskonto, Jorge Jensen, Forbrukerrådet

Endringer må til v/representant fra Finans Norge