Seminar om fripoliser

Lukket seminar om fripoliser.

Fripoliser (ytelsesbasert tjenestepensjon) får redusert kjøpekraft med 2-3 prosent årlig for 500.000 mennesker. Hva gjør vi med det?

Program:

Velkommen, ved Jan Davidsen, Pensjonistforbundet.

Orientering om fripoliseproblemet, ved Thorstein Øverland, Pensjonistforbundet.

Kommentarer fra Steinar Fuglevaag og/eller Ragnar Bøe Elgsaas, Fagforbundet/LO.

Fripoliser inn i egen pensjonskonto, Jorge Jensen, Forbrukerrådet

Endringer må til v/representant fra Finans Norge