Sandefjord-Strømstad

Betalingsfrist Sandefjord-Strømstad

KJELSÅS PENSJONISTFORENING

Informasjon til våre medlemmer

Turen Sandefjord-Strømstad

De som har meldt seg på turen til Sandefjord-Strømstad 26. september, må merke seg at betalingsfristen for turen er satt til 10. september. Turen koster kr 400 og innbetaling skjer til konto 9004.05.19709.

Innbetaling betraktes som endelig påmelding og påmeldingen vil da være bindende.

Bussavgang fra Kjelsåsveien 114 (Gml. Kuben) kl. 11.00.

Husk gyldig legitimasjon (pass, internasjonalt ID-kort, førerkort eller gyldig bankkort med bilde).

Oslo, 16. august 2022

Styret