Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sammenkomst med middag

Invitasjon til hyggelig sammenkomst med middag

Statsforvalteren har stilt til rådighet midler til sosiale tiltak som Siggerud Pensjonistforening har søkt om og fått innvilget.

Vi har nå den glede, å invitere alle pensjonister på Siggerud (medlemmer og ikke -medlemmer) til en hyggelig middag.

Sammenkomsten er gratis.

Påmelding til Mette Borgen. Tlf.: 46809964.

E-post: gurimette.borgen@gmail.com

Frist for påmelding: 11. mars 2022.

Buss vil bli satt opp. Beskjed om hentepunkter kommer senere.