Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

SAFO-konferanse om aldersvennlige samfunn og universell utforming

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner – SAFO og Pensjonistforbundet arrangerer konferanse om aldersvennlige samfunn og universell utforming i kommunal planlegging.

Konferansen vil særlig fokusere på bovennlige miljø og behovet for universelt utformede boliger og omgivelser. Universell utforming av våre grunnskoler, vil også være et hovedtema.

Konferansen har folkevalgte og ansatte i kommunene som hovedmålgruppe, i tillegg til at vi også inviterer personer i vår medlemsmasse til å delta.