Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Rundtur i Namsos med omegn for inviterte medlemmer 07.06.22

To i styret i Namsos Pensjonistforening. Tur - og aktivitetsleder Gunnhild S. Rygh til høyre.

Invitasjon til pensjonister i Namsos.

Winorg Digital Arbeidsplass

Namsos Pensjonistforening med leder Gerd Nordmeland inviterer til en rundtur i Namsos by med omland. Foreningen har leid en stor buss fra "Bangdalsruta" med innlagt bespisning, middag, dessert og kaffe ved Skage Frivillighetssentral.

Bjørn Lie blir guide på turen og forteller om steder vi kjører forbi.

Namsos pensjonistforening stiller med hjelpere og støttepersoner på turen.

Vi håper på deltakelse og at bussturen med guide kan bli til glede og en fin opplevelse for de inviterte.

Dato: Tirsdag 7. juni 2022.

Avreise for inviterte:

  • Fra Bangsund Bo & Velferdssenter, kl. 10.00
  • Fra Snippen, kl. 10.20
  • Fra Vestre Havn Bo & Servicesenter i Namsos, kl. 10.30
  • Fra Østre Bo & Servicesenter i Namsos , kl. 11.00
  • Fra Namsos Helsehus, kl. 11.30

Pris: Bussturen inklusiv bespisning er gratis for inviterte gjester.

Alle får utdelt en flaske vann i bussen.

NB! Husk og merk personlige hjelpemidler, som tas med i bussen. (Gåstoler, krykker osv.)

Påmelding: Til turleder Gunnhild Rygh innen 2.juni 2022.

Mobil: 97772891

Vi håper å få se så mange som mulig med på bussturen.

VELKOMMEN!

Med hilsen

Tur - og aktivitetsleder i Namsos Pensjonistforening,

Gunnhild S. Rygh