Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Restaurantkveld på Nordlys

Sosial kveld på Restaurant Nordlys

Torsdag 28. sept. kl. 19.00 møtes vi på restaurant Nordlys på Sortland. Dette er blitt en tradisjon som vi følger opp i år også. Deltakerne bestiller og betaler maten selv.

Nærmere informasjon blir gitt på medlemsmøte 7. sept.