Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte på Scandic Hell, Stjørdal 13.september 2023

REGIONALE SAMLINGER 2023

Program for dagen 10.00 – 10.30 Registrering. Kaffe med noe å bite i.

10.30 – 11.00 Velkomst hilsen ved leder

  • opprop ved fylkessekretær Landsmøte 2023 ved fylkessekretær 11.00 – 11.30 Handlingsplan etter Landsmøte 2023 ved fylkesstyremedlem 11.35 – 1205 Organisasjonsutvikling ved fylkesstyremedlem 12.05 – 12.20 Beinstrekk 12.20 – 13.00 Gruppearbeid

13.00 – 14.00 Lunsj 14.00 – 14.20 Underholdning

14.20 – 15.00 Gruppearbeid /oppsummering 15.00 – 15.15 kaffe og benstrekk 15.15 – 15.30 Helseutvalget 15.30 – 15.50 Informasjon og oppsummering 15.50 – 16.00 evalueringsskjema (individuelt) Vel hjem 😊

Pensjonistforbundet Trøndelag arrangerer regionmøte for Værnesregionen og Innherred sine lokallag på Scandic Hell.

Påmeldingsfrist 21.august 2023

Velkommen!