Program resten av året 2021

Koronapandemien slipper etter hvert taket og vi ser nå fram til " normale forhold" igjen.

Program for resten av året 2021 :

1.Medlemsmøte mandag 11 oktober kl. 16.00 - 19.30. Sted : Frelsersarmeens lokaler i Gågata. Underholdning av Frelsersarmeens trekkspillgruppe. Servering, loddsalg. Ta med ting til utlodning.

2.Medlemsmøte onsdag 10 november kl. 16.00 - 20.00. Sted : Sentrum Videregående Skole. Underholdning, servering og loddsalg. Ta med ting til utlodning.

3.Adventfest onsdag 8 desember kl. 17.00 - 23.00. Sted : Sentrum Videregående Skole. 3 retters middag, underholdning,musikk og dans.

Mer informasjon kommer senere.

Påmelding til alle sammenkomster ut året til Doris Tangen tlf.: 90507263.

Vi i styret ser fram til at vi endelig kan treffes igjen !!