Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Program resten av året 2021

Koronapandemien slipper etter hvert taket og vi ser nå fram til " normale forhold" igjen.

Program for resten av året 2021 :

1.Medlemsmøte mandag 11 oktober kl. 16.00 - 19.30. Sted : Frelsersarmeens lokaler i Gågata. Underholdning av Frelsersarmeens trekkspillgruppe. Servering, loddsalg. Ta med ting til utlodning.

2.Medlemsmøte onsdag 10 november kl. 16.00 - 20.00. Sted : Sentrum Videregående Skole. Underholdning, servering og loddsalg. Ta med ting til utlodning.

3.Adventfest onsdag 8 desember kl. 17.00 - 23.00. Sted : Sentrum Videregående Skole. 3 retters middag, underholdning,musikk og dans.

Mer informasjon kommer senere.

Påmelding til alle sammenkomster ut året til Doris Tangen tlf.: 90507263.

Vi i styret ser fram til at vi endelig kan treffes igjen !!