Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Program 2023 Møter og Turer.

På  busstur....

Møter og turer i 2023.

Møter holdes siste mandag i måneden på Kongens Senter kl 18.00

KulturRullatoren står for underholdning på møtene.

Mandag 30. Januar - Gjerstadhistorier ol med Kjell Morka og Underholdning av Karl Kristian "Kalle" Walle fra KulturRullatoren.

Mandag 27. Februar - Årsmøte - Ingrid Wisløff Jæger kommer... Underholdning "Der fløy genser'n te'n Johansen" med Kjetil Røren og Helge Sveen.

Mandag 27. Mars - Vegard Nilsen: Folkehelse, med vekt på helse for eldre. Underholdning av Solveig og Earling; 4 hender og 20 fingre.

Mandag 24. April - Tidligere Fylkesmann, Sysselmann, Politimester osv Ann Kristin Olsen "Mitt liv som Mann". Underholdning "En Grønnmalt benk" - Anne Helene Røinaas, Inger Sundberg, Elin Nygård og Torstein Andersen. NB : Påmelding til Tur!

Mandag 22. Mai - pga 2. Pinsedag 29. Mai.

Dagstur med buss til Nostalgilåven og Heddan Gjestegard i Eiken.

Det blir enkel lunch på Nostalgilåven og middag på Heddan Gjestegard.

Bussen vil kjøre fra Kongens Senter kl 10.00 og beregner å være tilbake ca 18.30.

Mandag 28. August "Bedrageri mot eldre" - Hvordan kan vi unngå nettsvindel? - Sikker bruk av PC, Nettbrett og Smarttelefon ved Knut Olsen og Politiet!

Asbjørn Arntsen og Birte Myhrstad underholder med sang og musikk.

NB: Påmelding til tur 13. September!

Onsdag 13. September - Busstur til Arendal. Påmelding på møtet 28.august.

Det blir enkel lunsj-servering ved tidligere Arendal Fengsel og middag på Bjellandstrand Gård på Tromøya.

Bussen vil kjøre fra Kongens Senter kl 10.00 og beregner å være tilbake ca 18.30.

Pris; 500 kr for medlemmer. For andre 800 kr.

NB: Påmelding innen 1. September!

Mandag 25. September Krigsminner i Kristiansand ved Endre Vrånes fra Agder Museum .

Underholdning: Dag Lothar Kanestrøm "Fra Frank Sinatras Las Vegas til Lillebjørn Nilsens Oslo".

Mandag 30. Oktober. Hvordan er Språket - Sproget - Språget Vårt blitt til! ved Sylfest Lomheim - "språkforsker" og nynorskmann.

Underholdning ved Krsand Handelstandsforening

NB: Påmelding til Julebord-møtet!

Mandag 27. November. Julemøte på Løa!

Det blir Julebord på Vigeland Hovedgård i Vennesla i år som i fjor! Shanty koret kommer og underholder.

Buss går fra Kongens Senter 17.30, - og returnerer når festen er over...

Påmelding på møtet 30. Oktober.

Og første møtet i 2024 blir 29. Januar!