Program 2023 Møter og Turer.

På  busstur....

Møter og turer i 2023.

Møter holdes siste mandag i måneden på Kongens Senter kl 18.00

KulturRullatoren står for underholdning på møtene.

Mandag 30. Januar - Gjerstadhistorier ol med Kjell Morka og Underholdning av Karl Kristian "Kalle" Walle fra KulturRullatoren.

Mandag 27. Februar - Årsmøte - Ingrid Wisløff Jæger kommer... Underholdning "Der fløy genser'n te'n Johansen" med Kjetil Røren og Helge Sveen.

Mandag 27. Mars - Vegard Nilsen: Folkehelse, med vekt på helse for eldre. Underholdning av Solveig og Earling; 4 hender og 20 fingre.

Mandag 24. April - Tidligere Fylkesmann, Sysselmann, Politimester osv Ann Kristin Olsen "Mitt liv som Mann". Underholdning "En Grønnmalt benk" - Anne Helene Røinaas, Inger Sundberg, Elin Nygård og Torstein Andersen. NB : Påmelding til Tur!

Mandag 22. Mai - pga 2. Pinsedag 29. Mai.

Dagstur med buss til Nostalgilåven og Heddan Gjestegard i Eiken.

Det blir enkel lunch på Nostalgilåven og middag på Heddan Gjestegard.

Bussen vil kjøre fra Kongens Senter kl 10.00 og beregner å være tilbake ca 18.30.

Mandag 28. August "Bedrageri mot eldre" - Hvordan kan vi unngå nettsvindel? - Sikker bruk av PC, Nettbrett og Smarttelefon ved Knut Olsen og Politiet!

Asbjørn Arntsen og Birte Myhrstad underholder med sang og musikk.

NB: Påmelding til tur 13. September!

Onsdag 13. September - Busstur til Arendal. Påmelding på møtet 28.august.

Det blir enkel lunsj-servering ved tidligere Arendal Fengsel og middag på Bjellandstrand Gård på Tromøya.

Bussen vil kjøre fra Kongens Senter kl 10.00 og beregner å være tilbake ca 18.30.

Pris; 500 kr for medlemmer. For andre 800 kr.

NB: Påmelding innen 1. September!

Mandag 25. September Krigsminner i Kristiansand ved Endre Vrånes fra Agder Museum .

Underholdning: Dag Lothar Kanestrøm "Fra Frank Sinatras Las Vegas til Lillebjørn Nilsens Oslo".

Mandag 30. Oktober. Hvordan er Språket - Sproget - Språget Vårt blitt til! ved Sylfest Lomheim - "språkforsker" og nynorskmann.

Underholdning ved Krsand Handelstandsforening

Mandag 27. November.

Julemøte på ??? - NB; Shanty koret kommer vel!

Evt mer info om møtene og turene kommer etter hvert!