Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Politisk paneldebatt

Politisk Paneldebatt

De politiske partiene er invitert og noen har allerede sagt ja. Pensjonistforbundet sentralt blir også representert. Eldrepolitikken står i høysetet her og vi håper på aktive deltakere i publikum.

Covid-19 situasjonen gjør at vi må ta forbehold om avlysning.