Pensjonisttreff onsdag 22.mars - 23

Askvoll Sjøbuer

Program: Allsong og ord for dagen.

Askvoll kommune sin plan Leve heile livet.

Korleis går det med den?

Foredrag/informasjon v/ kommunalsjef Sara Osland

Matøkt. Song, musikk og quiz.

Alle hjarteleg velkomne, både medlemmer og andre.

Pris kr 250.

Påmelding innan 19.mars til 971 96 246 eller 415 30 720.

Helsing Styret