Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Paneldebatt om eldrepolitikk i Sunnfjord Kommune 22. august

Her frå paneldebatten i Førdehuset i samband med kommunevalet i 2019

Velkommen til paneldebatt om eldrepolitikk i Sunnfjord kommune i samband med kommunevalet

Vi har invitert førstekandidatane på listene til kommunevalet til paneldebatt om eldrepolitikk kommunen.

Vi ønskjer å få politikarane sine synspunkt og løysingar rundt eldreomsorga i kommunen. mellom anna ønskjer vi å høyre korleis dei vil realisere planen om "Leve heile livet" og andre sentrale tema. Leiar i Eldrerådet, Per Kjelstad vil innleie.

Pensjonistlaga i Sunnfjord Kommune er arrangør.

Eldgrim Fossheim vil vere debattleiar.

Vi håpar alle som er opptatt av eldreomsorg i kommunen vil møte opp.