Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet Hedmark og Pensjonistforbundet Oppland Inviterer til politisk debatt

PENSJONISTFORBUNDET UTFORDRER FYLKESPOLITIKERNE!

Det nærmer seg lokal- og fylkestingsvalg og i den forbindelse har Pensjonistforbundet invitert fylkespolitikere til en debatt på Folkets Hus Moelv, Parkvegen 16, 2390 Moelv, tirsdag 29. august kl. 13.00.

Det er flere interessante oppgaver fylkespolitikere får på sitt bord som vedrører eldre. Tannhelse er et område. Blir de lovpålagte tjenestene gjennomført på tilfredsstillende måte i helse- og omsorgssektoren? Og hva er partienes tanker om fremtidens politikk på tannhelseområdet?

Kollektivtransport er et annet område med TT -ordningen som konkret utfordring. Hvordan kan kollektivtilbudet se ut for å ivareta alle som bor hjemme (både sentralt og mer avsidesliggende)? Vi skal jo bo hjemme så lenge som mulig.

Digitalisering og digitalt utenforskap. Hva kan fylkespolitikere bidra med for å avskaffe det digitale utenforskapet og ensomheten som dette har med seg? Er dere stolte av den rådgivende folkeavstemmingen som ble gjennomført digitalt?

Den kulturelle spaserstokk ligger budsjettmessig i fylkeskommunen. Er det vilje til å jobbe for en høyning av tilskuddet slik at flere får glede av midlene og aktivitetene?

Tidligere generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, innleder til debatten. Møt opp og vis at fylkespolitikk er viktig.

Deltakere i debatten:

Innleder tidligere generalsekretær Harald Olimb Norman

Ap – Tom Svellet

Sp – Ola Tore Dokken

Høyre – Anne Bjertnæs

FrP – Truls Gihlemoen

KrF – Oluf Maurud

Pensjonistpartiet – Gunn Marit Lindmoen

Rødt – Marit Juvem

MDG – Thomas Hisdal Eriksen

Pensjonistforbundet Hedmark v/Jan Tyriberget, styreleder

Pensjonistforbundet Oppland v/Per E. Furseth, styreleder