Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ordinært medlemsmøte

Vi ønsker medlemmer og andre interesserte til møte på De Samiske Samlinger mandag 29.01.2024.

Tema på møtet er Bedrageri mot eldre, innledere er ansatte fra politiet i Karasjok. Foreningen har hatt dette som tema tidligere, noe repetisjon kan være nyttig både for eldre og yngre pensjonister. Vi kan friste med loddsalg, kaffe og kaker. Vel møtt.