Om å forebygge og forsinke utviklingen av demens

Webinar om demens.

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og ettersom vi lever lenger og får en stadig økende andel eldre i vår befolkning vil dette antallet trolig dobles innen 2050.

Over 400 000 er nære pårørende til en med demens.

Hvordan kan ny teknologi bidra til å forebygge og tidlig diagnostisere utviklingen av demens? Dette er noe av det vi skal utforske i dette webinaret.