Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Om å forebygge og forsinke utviklingen av demens

Webinar om demens.

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og ettersom vi lever lenger og får en stadig økende andel eldre i vår befolkning vil dette antallet trolig dobles innen 2050.

Over 400 000 er nære pårørende til en med demens.

Hvordan kan ny teknologi bidra til å forebygge og tidlig diagnostisere utviklingen av demens? Dette er noe av det vi skal utforske i dette webinaret.