Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nybegynneropplæring i nettbrett og smarttelefon.

Kurs for nybegynnere for medlemmer og andre pensjonister.

Pensjonistforbundet Sarpsborg arrangerer "Nybegynneropplæring i nettbrett og smarttelefon fredag den 22. april kl. 10.00 - 13.00. Kursstedet er AOF sine lokaler i St. Mariegt. 47, like ved Sarpsborg Scene. Kurset er gratis og alle pensjonister kan delta. Møt opp og ta med nettbrett eller smarttelefon. Påmelding til Rune på tlf . 958 53 006 eller på medlemsmøtet kvelden før.

Hilsen styret.