Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Naturen som treningssenter.

På tur mot toppen

Ut på tur i den vakre naturen.

Med start frå Kulturhuset Husnes samlast vi til trim tur i nærmiljøet. Etter ein rusletur på to timer møtes vi på Kuturkafeen i Kulturhuset til ein drøs og kaffekos. Det fore kjem og spontane kulturinnslag.

Dette er et tiltak som går frå august til juni, med start kl 11.00 kvar tirsdag.

Velkommen til det gode selskap der trivsel er betalingen.

Vandring på ein av dei mange fine turstiane i nærområdet.

Vandring på ein av dei mange fine turstiane i nærområdet.

Vakkert turområde ved Rosendal.

Vakkert turområde ved Rosendal.

Godt med ein matbit når toppen er nådd.

Godt med ein matbit når toppen er nådd.