Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Mimrepub for deg som var ung på 60 og 70-talet

Sosialt samvær med god musikk fra 60 -70 åra. Forskjellig musikk henta fra Ti skuddet, ønskekonserten og radio Luxemburg.