Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemstur til Roseslottet

Medlemstur

Styret inviterer til busstur til Roseslottet 9.juni. Vi reiser fra Jernbanen kl 1000.

Vi spiser lunsj på Forgnerseteren.

Egenandel på turen er kr 800,- som betales innen påmeldingsfrist 25.mai.

Kontonr.2400 29 04981

Påmelding til Kari på mobil 41572410 innen 25. mai.