Medlemsmøter høsten 2021.

Medlemsmøtene avholdes i Aktivitetssenteret Horten.

Medlemsmøtedager høsten 2021.

September     tirsdag 28.

Oktober    tirsdag 26.                November      tirsdag   30.