Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøter høsten 2021.

Medlemsmøtene avholdes i Aktivitetssenteret Horten.

Medlemsmøtedager høsten 2021.

September     tirsdag 28.

Oktober    tirsdag 26.                November      tirsdag   30.