Medlemsmøte Tynset Pensjonisforening 28.09.2022 kl. 11,00

Grete Mimmi Mælen

Medlemsmøte Tynset Pensjonistforening 28.09.2022 kl. 11,00

Tema: Poesi og allsang.

Undertittel: "Langs vei og vatn - en vandring i ord og

bilder"

Åresalg.

Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen !