Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte torsdag 25. november

Høstens siste medlemsmøte.

Vi ønsker velkommen til møte med pianist og komponist Helge Evju. Tema: «Mitt spennende liv i Operaen».

Håndverkeren Selskapslokaler, inngang Schwenckegata, 5.etg.

Sosialt samvær, bevertning og utlodning. Husk kontanter til loddsalget.

Inngangspris: Medlemmer kr. 150, ikke medlemmer kr. 200.

Obligatorisk påmelding senest 22. november til Reidun Nålby, SMS/mobil 977 86 027 eller rsnalby@gmail.com. For å unngå kø kan du betale til konto 1506 47 89314 før fristen.

Styret i Drammen Pensjonistforening