Medlemsmøte torsdag 25. mai 2023 kl 16 på Alver hotel

Kjære Pensjonistar, velkomne til medlemsmøte.

Meir info kjem, og det vert sendt SMS-melding til alle medlemane ca 2 veker før medlemsmøtet. Også pensjonistar som ikkje er medlemar i Pensjonistforbundet Knarvik er velkomne til møtet.