Medlemsmøte torsdag 17. mars

Vi inviterer til medlemsmøte der temaet er "Hjernen og musikk"

Kjetil Vikene fra Universitetet i Bergen vil holde foredrag om dette interessante emnet.

Vi møtes i underetasjen i Bergen off. bibliotek

torsdag 17. mars kl. 12:00-14:00

vel møtt

Styret