Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte torsdag 17. mars

Vi inviterer til medlemsmøte der temaet er "Hjernen og musikk"

Kjetil Vikene fra Universitetet i Bergen vil holde foredrag om dette interessante emnet.

Vi møtes i underetasjen i Bergen off. bibliotek

torsdag 17. mars kl. 12:00-14:00

vel møtt

Styret