MEDLEMSMØTE TIRSDAG DEN 18.10 KL 11 PÅ PENSJONISTEN

Styret inviterer til medlemsmøte på Pensjonisten tirsdag den 18.10 kl 11.

Hørselslaget presenterer seg!

Nye som gamle medlemmer er velkommen.

Ta med gevinst! (Husk tøyposen)

VEL MØTT!