Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på Sámiid Vuorká-Dávvirat 25.10.2021

Ordinært medlemsmøte

Orientering om velferdsteknologi ambassadør rollen. Museet har hentet opp nye bilder fra arkivet, som vi skal se på. Servering av kaffe og kaker, utlodning. Vel møtt.