Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på museet

Fra et tidligere medlemsmøte på museet

Vi har invitert helsefaglig rådgiver Heidi M. Boine til å orientere om prosjektet TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Vi serverer kaffe og kaker, som vanlig er det loddsalg med mange flotte gevintster