Medlemsmøte på museet

Fra et tidligere medlemsmøte på museet

Vi har invitert helsefaglig rådgiver Heidi M. Boine til å orientere om prosjektet TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Vi serverer kaffe og kaker, som vanlig er det loddsalg med mange flotte gevintster