Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på museet

Fra et tidligere medlemsmøte i 2022 på Beassi. Foto: Leif Petter G.

Karasjok Pensjonistforening avholder medlemsmøte mandag 25. april. 2022 kl. 12:00. på De Samiske Samlinger (Museet)

Hvorfor tilbake til fødestedet etter å ha flyttet ut?

  SERVERING AV KAFFE og KAKER

ALLE VELKOMMEN !

Kárášjoga Pensionistasearvi doallá miellahttočoahkkima vuossárgga cuoŋománu 25. b. 2022 dii. 12:00. Sámiid Vuorká Dávviriin (museas)

Manne mánnávuođabáikái máhccan go lea leamaš máilmmis?

GUOSSOHAT KÁFE ja GÁHKU 

BURES BOAHTIN BUOHKAIDE!