Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på museet

Pensjonister i sommersol

Seniorrådgiver Odd Oskarsen fra Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark deltar på medlemsmøtet i mars

Karasjok Pensjonistforening

avholder medlemsmøte

mandag 28. mars 2022 kl. 12:00.

på De Samiske Samlinger (Museet)

Odd Oskarsen orienterer om 

Pasient- og brukerombudets tilbud 

    SERVERING AV KAFFE MED KAKE

Møtet er åpent for alle interesserte. Velkommen

Den eldre garde fra 1960 tallet

Den eldre garde fra 1960 tallet