Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte om bedrageri av eldre

Pensjonister som nyter utendørskonsert

Politiet ønsker å komme innom Karasjok pensjonistforening for å holde et foredrag om eldrebedrageri.

Foredraget tar for seg følgende:

  • De mest vanlige svindelmetodene
  • Hvordan være sikker på internett og i det digitale rom
  • Hvordan få hjelp hvis man er blitt utsatt for bedrageri eller svindel
  • Spørsmål og innspill