Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE MANDAG DEN 30. MAI KL 11.00

Vårens siste medlemsmøte. Ordføreren kommer!

Styret innkaller til medlemsmøte MANDAG den 30.05 kl 11.00 på Pensjonisten.

Gamle som nye medlemmer ønskes velkommen!

Ta med gevinst! (Husk tøyposen)

VEL MØTT!

Pensjonisten er åpen:

Onsdag og fredag fra 09.00 til kl 13.00

TYDELIG – STERK - SYNLIG – DET ER PENSJONISTFORBUNDET – MELD DEG INN I PENSJONISTFORENINGEN – VI TRENGER HVERANDRE!